dilluns, 21 de maig del 2012

Iniciativa Legislativa Popular de regulació de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i de lloguer social

El creixement econòmic a l'estat espanyol durant els darrers anys ha estat estretament lligat a la construcció de vivendes i a l'impuls de la propietat privada com a principal règim de tinença. 

Les entitats bancàries, estimulades per l'absència de controls públics varen incentivar la concessió quasi indiscriminada de crèdits hipotecaris. L'absència de polítiques que garanteixin un lloguer accessible i estable, i el propi impuls del règim de propietat privada per part de les administracions públiques, va induir el sobreendeutament d'una part important de la població com a única forma d'accedir a una vivenda digna.

La legislació espanyola suposa un autèntic maltractament jurídic per les persones en situació d'insolvència. Per un costat, la Llei Concursal 22/2003, elaborada en un moment de creixement econòmic, si bé formalment està destinada tant a persones jurídiques com físiques, a la pràctica permet que una empresa pugui liquidar els seus deutes i començar de zero pero no contempla la mateixa possibilitat per les famílies insolvents. En concret,  l'article 55 estableix que, un cop iniciat el concurs d'acreedors, es paralitzaran totes les execucions excepte les dels acreedors que disposin d'una garantia real, com és el cas dels crèdits hipotecaris. A més, el procediment concursal és desproporcionadament costós (en torn a 12.000 euros) i llarg (prop d'un any) per a ser útil en els processos d'insolvència familiar. 

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca junt amb altres entitats socials ha impulsat una Iniciativa Penal Popular per aconseguir la dació en pagament per aquelles families a qui el banc els hi treu la vivenda per no poder pagar la hipoteca.

Per aconseguir que aquesta iniciativa arribi a la Mesa del Congrés cal recollir 500.000 signatures abans del 5 de novembre de 2012 a tot l’estat espanyol.

Àgora Vilamajor participa a la campanya de recollida de signatures per presentar una ILP al Congrés dels Diputats per que  aquest aprovi una modificació de l’actual Llei Hipotecària. L’objectiu és evitar  que la llei continuï sobreprotegint als bancs i es garanteixi el dret a la vivenda en l’actual context de crisi econòmica.

En què consisteix la proposta a presentar al Congrés:


1. dació de pagament amb efectes retroactius. Amb l’entrega de la vivenda a l’entitat financera es saldaría el deute.2.Paralització dels desnonaments per garantir el dret a l'habitatge quan els motius de d’impagament siguin aliens a la pròpia voluntat i quan es tracti de la vivenda habitual.


3. Lloguer social. L’executa’t tindrà dret a seguir residint a la vivenda pagant un lloguer no superior al 30% dels seus ingressos mensual per un període mínim de cinc anys.


Per poder presentar la iniciativa al Congrés hem de recollir més de 500.000 signatures, per això cal que tots participem signant per la dació en pagament. Cada dimecres podeu passar a signar la iniciativa penal popular, a les 20:30h. a la plaça de la Vila de Sant Antoni de Vilamajor. Si tu també vols recollir signatures, et proporcionarem fulls de signatures i t'ensenyarem com fer-ho.

Per poder presentar la iniciativa al Congrés cal que recollim més de 500.000 signatures, per això cal que tots participem signant per la dació en pagament. Cada dimecres podeu passar a signar la iniciativa penal popular, a les 20:30h. a la plaça de la Vila de Sant Antoni de Vilamajor. Si tu també vols recollir signatures, et proporcionarem fulls de signatures i t'ensenyarem com fer-ho.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada