dijous, 23 de febrer del 2012

Acta d'Àgora Vilamajor del 22 de febrer

1. Exposició de les tasques realitzades a la setmana per les veïnes responsables.
2.Tasques pendents xerrades Joan Subirats i Antonio Turiel:
3. Reprenement de la creació d’un fons de biblioteca per la transformació social, a la biblioteca pública de Llinars.
4. Moció en defensa del 0-3.
5. Proposta de creació d’un googlemap amb llocs d’interès indignat a la zona del Baix Montseny

1. Exposició de les tasques realitzades a la setmana per les veïnes responsables.
Carnestoltes: s’informa de que les persones de Vilamajor i Llinars que van muntar la comparsa indignada van guanyar el primer premi a la categoria de grup, s’informa que el premi consisteix en 200 euros en metàli·lic i que una part es destinarà a despeses de local de la xerrada d’Antonio Turiel.

Tasques de difusió per les xerrades de Joan Subirats i Antonio Turiel: s’han posat cartells a Sant Pere nuccli i urbanitzacions, s’ha fet bustiada d’octavetes (impreses per les 2 cares amb els cartells de les xerrades) a Alfou, s’ha fet bustiada d’octavetes a Sant Antoni nucli, s’ha portat a l’Ajuntament invitacions a les xerrades per cada membre de l’equip de govern.

Preparació del peu de mail: la veïna responsable ha preparat un peu de mail per als correus que s’envien a través de googlegroups, l’administrador de googlegroups configurarà aquest peu de mail tant abans com sigui possible. En aquest text s’explica que googlegroups és una eina de treball de l’àgora, que es pot enviar material per fer difusió al correu de l’Àgora, i s’explica com donar-se de baixa de la llista.

Oferiment per part d’un veí de revisar com a contable els pressupostos municipals: no se li ha contactat per a què porti a terme aquesta tasca, es considera que pot ser complicat, se li ha contestat a la seva proposta de col·laboració convidant-lo a venir a les assemblees i participar en els projectes que li interessin.

2.Tasques pendents xerrades Joan Subirats i Antonio Turiel:
Falta fer cartellada a Sant Antoni i es repartiran més octavetes. Els veïns responsables imprimiran els cartells i faran distribució i penjada el dia següent. Cal corretgir un dels cartells on la hora està malament, la veïna responsable farà la correcció i els enviarà.

El proper dimecres 29 de febrer no hi haurà assemblea, ja que coincideix amb la xerrada de Joan Subirats a Cardedeu, s’acordarà amb Can Sanalla el dia d’entrega de les verdures de la propera setmana i s’informarà per mail.

3. Reprenement de la creació d’un fons de biblioteca per la transformació social, a la biblioteca pública de Llinars.
S’informa als assistents en què consisteix el projecte, que es va començar fa uns mesos, per si no van venir a les anteriors assemblees: es tracta de tenir un fons de biblioteca per la transformació social a la biblioteca de Llinars, es un projecte que s’ha portat a terme conjuntament amb els indignats de Llinars. Hi ha creat un googledoc on s’han afegit llibres de pensament transformador sobre diferents temàtiques que hi ha disponibles a la biblioteca pública de Llinars, aquest recull en un full d’excel serveix per a què a les files dels costats la gent apunti el seu nom i voti els 10 llibres que més li interessin, dels llibres més votats se’n farà una selecció i es repartiran flyers i tríptics per fer-ne promoció i animar a la gent a llegir aquestes lectures, despertar ments, promoure una lectura que vagi més enllà de l’entreteniment.
El disseny del material gràfic ja està fet per part d’una veïna de l’assemblea de Llinars, només cal incloure els llibres més votats i fer-ne promoció.
S’enviarà la informació a la llista de correu i es posarà la llista per votar llibres a les xarxes socials per a què la gent comenci a votar.

4. Moció d’adhesió en defensa de les escoles bressol
Encara no s’ha enviat el model de moció per a enviar als grups polítics.
Es decideix parlar amb l’escola bressol pública de Sant Antoni per comprobar quina és la situació al poble, s’encarregarà un veí al que se li tornarà a enviar la informació disponible.
Es decideix enviar la proposta de moció d’adhesió un cop recopilada la informació, amb temps suficient per a què es pugui incloure al proper ple.

5. Iniciativa penal popular contra els responsables de les retallades en sanitat
Un veí es responsabilitza de recopilar informació sobre en quin punt es troba aquest procés que porten conjuntament diverses assemblees, plataformes, etc. S’encarrega també de fer l’adhesió d’Àgora Vilamajor a la IPP. Informa que a Cardedeu es muntarà un Racó de l’usuari al CAP per a què els afectats de les retallades puguin fer reclamacions, etc.
Informa que l’11 de març es posa en marxa la iniciativa posant a disposició de la gent fulls per denunciar els seus casos personals d’afectació de les retallades amb la sanitat.
Es decideix parlar amb el CAP de Sant Antoni i d’altres punts d’interès per a què tinguin aquests fulls de denúncia a disposició de la gent.
Es començarà a fer mailing sobre la IPP per informar sobre el tema.
Es mantindrà contacte amb professors i d’altres col·lectius que estiguin mobilitzats per les retallades en serveis públics, per a què també col·laborin en la gestió d’aquestes reclamacions.

5. Proposta de creació d’un googlemap amb llocs d’interès indignat a la zona del Baix Montseny
Es proposa crear un mapa per penjar al blog d’Àgora Vilamajor on surtin els punts d’interès indignat de la zona: assemblees, recollida de verdures, llocs on es facin les xerrades, mercats d’intercanvi, refugis d’animals...
Una veïna s’encarregarà de buscar els llocs d’interès i crear el mapa.

6. Propostes per treballar a l’Àgora

- Separació de llistes de correu: donat el degoteig de mails que s’està produint darrerament, de persones que es volen donar de baixa del googlegroups d’Àgora Vilamajor, perquè no volen rebre tants mails, un veí proposa que es faci una llista de distribució de correu només per compartir informació sobre la compra conjunta i mantenir el googlegroups actual com a eina de treball i d’informació per aquelles persones que vulguin participar activament a l’Àgora.
Es produeix un debat al voltant d’aquest tema, principalment per les qüestions de gestió d'usuaris de les dues llistes i de la informació, així com de la difusió de les dues llistes.

- Es decideix canviar el lloc de recollida de verdures donada la dificultat de descarregar a la plaça, on s’havia estat fent la recollida fins ara. El nou punt de recollida serà el parking de Can Sauleda, a partir del mes de març.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada