dimarts, 20 de desembre del 2011

Acta Àgora Vilamajor del 14 de desembre


1. Auto-organització: exposició dels temes treballats durant la setmana
2. Muntar parada del 17d a la fira de nadal de Sant Pere
3. Muntar xerrada de Miren Etxezarreta

1. Exposició de les tasques realitzades a la setmana per les veïnes responsables.

Radio Vilamajor: Finalment no s’ha pogut grabar el programa d’arcadi oliveres el dia acordat amb Ràdio Vilamajor, queda pendent tornar a quedar un altre dia per grabar.

La veïna responsable exposa el que ha parlat a la reunió amb la regidora de benestar social i els tècnics de Sant Pere per muntar la parada d’Àgora Vilamajor a la fira de nadal::
La regidora ha comunicat a que no es pot fer cap propaganda política.
Han anat a veure l’espai assignat per la parada d’Àgora Vilamajor a la fireta de Nadal, estarà ubicada al camp de les escultures, al costat de Vilanimal, la floristeria i l’Associació de Mountain board. La parada tindrà 6 metres de llarg i uns 12 metres de fons, hi haurà un toldo i un poste de llum per posar la tele.
Cada parada s’encarrega de recollir les seves taules al local del sindicat.
La veïna ha demanat a la regidora si l’Ajuntament podria subvencionar la compra de pintures i proporcionar una tela per per fer una pancarta d’Àgora Vilamajor conjuntament amb els nens i nenes que s’hi passin. La regidora ens diu que no podrà subencionar les pintures, però que mirarà de proporcionar-nos una tela.

Reservar sala per a la xerrada de la Miren: Vilanimals ha omplert una instància que presentarà a l’Ajuntament.

Amagatzemar els bens de la borsa d’intercanvi a la rectoria del fou:  La junta del fou s’ha retractat i diu que si volem utilitzar la rectoria parlem amb l’ajuntament al igual que si volem muntar la exposició a la rectoria. Es comenta potser d’anar a parlar-hi directecament amb la junta, pero es decideix en assamblea de que si no estan interesats en que es muntin activitats al fou donç restem a la seva disposició. l’Àgora Vilamajor considerava bona idea muntar activitats a les urbanitzacions i no només al nucli atenent un reclam de les urbanitzacions al respecte.

2. Muntar parada del 17d a la fira de nadal de Sant Pere
S’assignen els materials que porten els diversos veïns i veïnes per muntar la parada.
Es reparteixen les tasques que realitzaran els diversos veïns a la parada.
Es planteja la necessitat de estar per les activitats de la parada donant un cop de mà i no formar “corrillos” parlant d’altres temes.
Es defineixen al seguent document les tasques dels responsables de les diferents activitats.
S’acorda l’hora i els veïns i veïnes que s’encarreguen de transportar els objectes de la borsa d’intercanvi a la parada.
Els veïns que han vist l’ubicació de les parades i el mercat expliquen la ubicació de la parada i com arribar-hi a la zona del mercat. Expliquen també el lloc on s’ha de passar a recollir les taules per la parada.
Es plantegen diverses maneres de com distribuir les taules i els diferents elements de l’espai de la parada i es decideix quina és la més adient donades les activitats a realitzar.
Es decideix grabar cds amb els dibuixos animats que es passaran al chill out de la parada i es distribuiran entre els nens i grans que ens visitin.
El veí encarregat portará imprese les diferents imatges per fer banderoles, els preus de 0 euros, i els cartells i flyers explicatius.
Un dels veïns encarregats del taller petits i grans demòcrates, explica a la resta de veïns i veïnes encarregades el funcionament i la dinàmica del taller.


3. Muntar xerrada de Miren Etxezarreta
La veïna encarregada trucarà als companys de Llinars del Vallès per tal de coordinar la disponibilitat de la sala amb la de la ponent.
Dos veïns comuniquen la seva disponibilitat per dissenyar un poster per difondre la xerrada.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada