dijous, 13 de juny del 2013

Renda 2012: desarma els teus impostos!

Amb els pressupostos generals de l’Estat del 2012 ha sortit a la llum un fet que reflecteix a la perfecció l’essència del capitalisme: l’Estat ha de pagar per satisfer i engreixar el negoci dels bancs i altres especuladors financers, més diners que el que s’ha vist “obligat” a retallar en les diverses partides pressupostàries. La despesa en interessos i amortització de deute serà prop del 25% d’aquests pressupostos, mentre que sanitat, educació i cultura junts, no arriben ni a la meitat d’aquesta despesa.

Per aquest motiu cal fer insubmissió fiscal al deute extern, perquè el 25% dels nostres impostos es destinen a pagar un deute que no ens pertany.


L’any passat,  per reduir el deficit, el govern va aplicar retallades en tots els àmbits socials i particularment en les ajudes a entitats que treballen amb els més desfavorits de la societat. Això va provocar pèrdua de prestacions socials i la paralització completa de projectes. Paral·lelament, l'Estat espanyol tenia una despesa militar de 47 milions d’euros diaris.

Aquest any la situació continua igual en l'aspecte militar (ens gastem 45 milions diaris), però pitjor en temes socials. Una situació agreujada amb la vergonyant execució de milers  de desnonaments i la manca absoluta d'aportacions de les institucions públiques a les entitats socials.

La insubmissió fiscal, es presenta com l’acció conseqüent per demostrar que no pagarem els seus deutes i que no acceptem que se’ns retallin drets, mentre despeses supèrflues i injustes, com és la despesa militar, no es toquin.

Què és la Objecció fiscal a la despesa militar?


La objecció fiscal a la despesa militar és la negació a col·laborar amb l’Estat en la preparació de les guerres i en el manteniment de l’estructura militar. Tècnicament, consisteix a separar una part de l'impost sobre la renda, la part que correspondria a la despesa militar i desviar-la cap a un projecte social i solidari. També es pot separar (i desviar) una quantitat fixa i simbòlica.


Fer objecció fiscal a la despesa militar només té avantatges:


Evitem que els nostres diners es destinin a armament, no estem evadint impostos, sinó que desviem els diners que correspondrien a despesa militar a projectes que realment ens interessen i a més no perdem diners, ja que si ens surt una declaració positiva, és a dir, que hem de pagar a hisenda, desviem la part corresponent a projectes socials i si la nostra declaració surt negativa, els diners que hem destinat a projectes socials ens seran retornats junt amb la quantitat que haviem de percebre.

Deriva la part proporcional dels teus impostos destinats a despesa militar a projectes socials que t'interessin de veritat, sigues responsable del que es fa amb els teus diners.En què consisteix la objecció fiscal? Consideracions prèvies


El declarar-te com objector fiscal passa pel fet de presentar la declaració de renda, no serveix dir no la faig: si treballes per compte d’altri la teva empresa ja paga els impostos per tu directament a l’Estat. Arribat a aquest punt et queda declarar-te com insubmís fiscal en tots els conceptes amb què no estàs d’acord en pagar impostos i reclamar els diners, mitjançant la declaració de renda.

Segueix aquests passos al moment de fer la declaració:

1) Cal fer sempre la declaració de la renda.

2) No és convenient acceptar directament s'esborrany que ens envia Hisenda.
 Perquè pot ser que Hisenda tingui algun error en les dades. És difícil que hagin considerat totes les nostres possibles deduccions, o si ho ha fet, en més d’una ocasió hi ha errors (i solen ser al seu favor).

3) No és convenient deixar-la de fer en el cas de no arribar al mínim establert. Si no arribes al mínim que la llei estableix per fer la declaració, també és important que la facis (o almenys que la calculis), ja que molt probablement et sortirà negativa (t’hauran de tornar diners). Si comproves que et surt a pagar, llavors no cal que la lliuris.

Com fer la nostra declaració de renda amb Objeció Fiscal.


El primer pas és omplir la declaració de renda. Això es pot fer a mà o bé amb el programa PADRE. Els altres mètodes (confirmació de la declaració per telèfon o per Internet) no permeten incloure l'objecció fiscal.


1. Càlcul de la teva declaració:

Declaració feta a mà (impresos de la declaració): Una vegada feta la declaració de renda fins arribar a la quota resultant de l'autoliquidació (casella 741) es posen les retencions de l’IRPF i dels bancs i a continuació  la quantitat de l'objecció fiscal,  fixa (normalment 100 euros) o percentual (4,32 %, vegeu a continuació com es calcula) i es col·loca a qualsevol de les caselles que queden lliures: de la 742 a la 752 . A continuació acabem la declaració calculant la quota resultant.

Declaració feta amb el programa PADRE: (els passos següents permeten fer la declaració amb objecció fiscal des del programa PADRE o bé descarregant les dades des d'internet)

Un cop omplerta la teva declaració amb les dades corresponents, cal anar fins a la casella 752:Retencions a compte en virut de l'article 11 de la directiva 2003/48/CE del Consell.

Cal posar-hi el valor de l'objecció (per exemple, 100 euros). Automàticament el programa PADRE comptabilitzarà aquesta deducció i en el resultat de la teva declaració ja estarà aplicada l'objecció fiscal.

Objecció fiscal amb una quantitat fixa.
Objecció fiscal percentual: el % del que has de pagar equivalent a la despesa militar dels pressupostos


Un cop acabada la declaració, s'imprimeix des del mateix programa PADRE. Aleshores, es va a la casella 752, on hi hem anotat el valor de la nostra objecció, i es ratlla sobre el text explicatiu de la casella i al damunt s'hi anota: Per a objecció fiscal a les despeses militars. Cal tenir en compte que s'ha de fer el mateix procediment en les dues còpies de la declaració que imprimeix el programa PADRE (una còpia per a l'administració i una altra per a l'interessat).


2.  Ingressar la quantitat de l'objecció fiscal (en el cas de l'exemple, els 100 euros) al compte corrent d'alguna entitat de caràcter social, solidària, pacifista, benèfica, de promoció dels drets humans, etc. S'ha d'especificar en el concepte de l’ingrés: Ingrés provinent de l'objecció fiscal 2012 i cal guardar el comprovant que l'entitat bancària ens facilita.


3. Omplir la carta d'objector/a fiscal adreçada al ministre d'Hisenda, que s'adjuntarà a la declaració juntament amb el comprovant d’ingrés a l'entitat escollida. Pots descarregar aquest imprès aquí mateix.


4. Lliurar la declaració a qualsevol delegació d'Hisenda o bé a l'oficina bancària on tinguis compte. En fer-ho, tant en un lloc com a l'altre, segurament et diran que únicament volen els papers de la declaració i cap altre. És llavors quan cal explicar-los que ja ho sabem, però que nosaltres estem fent objecció fiscal (i podem aprofitar per explicar a la persona que ens atén en què consisteix) i que, per tant, volem posar al sobre de la declaració els tres documents: la declaració, la carta d'objectors i el comprovant bancari.


Finalment, us preguem d'omplir el cens d'objector/a fiscal que es troba a la mateixa pàgina web de l'objecció. Aquest cens és purament estadístic i serveix per què el SIOF pugui estudiar l'evolució de l'objecció fiscal a casa nostra.


Si acostumeu a fer la declaració de la renda a través d'una gestoria, els podeu demanar que facin aquesta objecció, hi ha gestores que ja coneixen els passos a seguir, però si no és així, poden posar-se en contacte amb el SIOF al telèfon 933 176 177, ells els explicaran com fer-ho. No penseu que poseu la vostra gestora en cap compromís, el responsable de la declaració de la renda és la persona que la presenta i ningú més, independentment de qui l'hagi calculat.

També podeu dirigir-vos al SIOF per a què us donin suport per calcular la vostra declaració, de forma totalment gratuïta, amb l'única condició que feu objecció fiscal a la despesa militar en la vostra declaració:

C/ Rivadenyera, 6, 10è
08002 Barcelona


Xema Moya, Coordinador del SIOF ens va visitar l'any passat a Cardedeu, en el marc de les xerrades indignades per explicar-nos en què consisteix l'objecció fiscal a la despesa militar:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada