dimarts, 29 de gener del 2013

Ple de retallades a Sant Pere de Vilamajor


El passat 25 de gener es va celebrar ple extraordinari del Consistori de Sant Pere de Vilamajor, on es va tractar la reducció de sous de regidors, mentre a Sant Antoni fan argucies per cobrar més del sostre de sou que s'havien aprovat.  També s'ha reduït la plantilla de treballadors municipals, cosa que lamentem perquè suposa un empitjorament dels serveis rebuts pels veïns i veïnes.

Els assistents al ple: 8  regidors: 7 del govern (3 de CiU, 2 de ERC-Reagrupament, 1 de PSC) i 1 de la oposició (ISP-ICV-AE). GISP (3 regidors) no assisteix al ple.

Aquests varen ser els principals punts a tractar:

El Sr. Alcalde explica com és de difícil la situació econòmica del municipi des de fa  5 anys i que ara és inevitable retallar del pressupost  el deute acumulat fins el 2013 de 600.000 €,

1.- Modificació de les retribucions dels regidors.


Es modifica les retribucions dels regidors amb dedicació en un 26,60 % afectant la dedicació de  cinc regidors. No afecten a l'alcalde i al  regidor d’obres i serveis (CiU i ERC-R). Els regidors afectats patiran una reducció del 35%.

L'alcalde informa que ell mateix assumeix la cartera de governació i la retira al regidor socialista que la portava fins ara. El regidor socialista conservarà les regidories de Salut i Transports però veurà reduït el sou.

El sou de l'Alcalde (CiU) mantindrà el sou de 1.540 euros nets al mes, segons l'augment aprovat al ple del 8 de març de l'any passat. Segons l'augment aprovat a aquest ple, el sou dels regidors amb cartera ha sigut de 741 euros. Aquest sou de 741 euros només el conservarà el regidor d'obres i serveis (ERC-R). La resta de regidors amb cartera patiran una reducció del 35%.

Amb aquesta reducció, els regidors de Sanitat i Transport (PSC), Turisme i Promoció econòmica (ERC-R), Medi Ambient i Urbanisme(CiU), i d'Educació (CiU) passaran a percebre 470 euros bruts al mes, i la regidora de Cultura i Benestar Social (CiU) 630 euros bruts al mes.


Vots a favor 6: CIU, ERC i Reagrupament
Vots en contra 1 : PSC, no accepta el criteri de reducció de despeses.
Abstencions 1: ISP-ICV-AE ja que fa temps que demana l’ajust dels sous dels càrrecs electes, pero tampoc entén el criteri i aplicació de les retallades.


L'equip de govern de Sant Antoni per la seva part, manté la pujada del 50% de les seves retribucions, ignorant el que fan al poble veí i les peticions dels seus propis veïns i veïnes, que van recollir més de 500 signatures demanant una rectificació. Van aprovar un sostre de 950 € a l'inici de la legislatura, un 50% més del que cobraven a la legislatura anterior. Un sostre que si no hi arriben un mes per falta de feina, s'ho arreglen per cobrar-lo el mes següent. I que fins hi tot han arribat a cobrar il.legalment. Uns diners, per cert, que no han tornat.


Mentre a Sant Pere de Vilamajor  els regidors es rebaixen el sou (i encara se'l pòdrien abaixar més) a Sant Antoni mantenen la pujada del 50% de l'inici de la legislatura.

2.- Reducció de plantilla al personal municipal.


L’alcalde diu que és imprescindible l’amortització de quatre places per fer camí cap a la retallada dels 600.000€ de deute.
S’eliminen les següents places i s'acomiada el personal : una plaça interina de vigilant, la de monitora de lleure ja que s’ha tancat la ludoteca de Faldes, la plaça de nadons de la guardaria, i la tècnica responsable entre d'altres del Servei d’Ocupació de Sant Pere, tencant aquest servei.

Total d’estalvi  150.000 €

Vots a favor, 6  del govern : CIU, ERC i Reagrupament.
Vots en contra 2, de PSC i ISP-ICV-AE .

S’acaba el Ple sense cap explicació o proposta per part del govern, per les properes retallades que portin a l’estalvi dels 450.000€ restants.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada