diumenge, 6 de novembre del 2011

Acta Àgora de Vilamajor del 2 de novembre de 2011

1. Cooperativa de consum: Reflexions sobre difusió i logística.
2. Relacions institucionals : Entrevista amb la regidora de benestar social de Sant Pere.
3. Auto-organització : Informe dels temes treballats aquesta setmana.
4. Borsa d'intercanvi al mercat del trasto de Vilamajoves : Consensuar funcionament.
5. Difusió: Escollir un logo per l'Àgora Vilamajor.
6. Borsa d'intercanvi al mercat del trasto de Vilamajoves : Buscar objectes per la borsa.

1. Cooperativa de consum: Reflexions sobre difusió i logística.
Es reflexiona sobre la conveniència de fer difusió de la compra conjunta al poble i les urbanitzacions perquè la gent s'apunti, tinguem uns millors preus, i es transmetin uns nous valors referents al consum: Comerç just, compra de proximitat, sobirania alimentaria, vida saludable.... I l'inconveniencia de que els botiguers del poble ho puguin veure com una amenaça al seu negoci, es posicionin en contra de l'Àgora Vilamajor i no col·laborin en altres projectes.
Es reflexiona sobre la conveniència de que ens portin els productes a l'Àgora Vilamajor encara que costin més, o haver de fer el viatge i quedar 2 dies (un per pagar i un altre per recollir) encara que costi menys.

2. Relacions institucionals : Entrevista amb la regidora de benestar social de Sant Pere.

Nota: Aquests són els oferiments de la regidora, encara que siguin coses bones no fa falta acceptar-les totes si no es creu convenient.


Fira d’intercanvi:

Sant Pere de Vilamajor proporcionaria la infraestructura per l’esdeveniment: espai, taules, escenari, sò i llum, barra. L’espai proposat és la carpa del costat de l’Ajuntament. També hi ha possibilitat de fer-ho en un espai obert com la plaça o el carrer del mercat i també el casal d’avis. Tampoc hi ha problema per muntar una barra amb begudes, etc.

El municipi ens proporcionaria publicitat: impressió de cartells i penjar-los als centres cívics, etc. de Sant Pere, també fer una pancarta per la fira i fer-ne difusió a través de la web de l’ajuntament, facebook, etc. A la difusió hi sortiria Benestar Social de Sant Pere com a col.laborador.

L’esdeveniment s’hauria de programar pel març/abril i s’hauria de fer una instància un mes abans i una explicació del projecte que inclogués:
Qui som
Qui se’n fa responsabe (nom i DNI)
Explicació de les activitats, etc.

Proposa fer 2 fires d'intercanvi a l'any i anar-les compaginant a Sant Pere i a Sant Antoni.
Recomana preparar l’activitat inscrits com a entitat per a poder rebre una subvenció. Se li ha demanat si es pot tramitar igualment a través d’una altra entitat col·laboradora, que podria ser l’Associació de Mountain Board.

Proposa com a part del funcionament de la borsa d’intercanvi que l’Ajuntament reparteixi carnets a les persones necessitades del poble (que ja reben xecs de l’Ajuntament per comprar menjar) per a què puguin beneficiar-se dels objectes de la fira sense aportar res a canvi.
La Regidora comenta també que disposa de juguets usats d'una donació que van fer els veïns i que podem posar a la borsa per ser compartits.

Mercat de Nadal del 17 de desembre:

Proposa que l’Àgora participi al mercat de Nadal amb una parada.  En aquesta es podrien intercanviar objectes amb el sistema que l’Àgora consideri.

L’Ajuntament de Sant Pere proporciona les taules i l’enllumenat amb la condició d’engalanar de Nadal la parada. Aquest engalanament pot ser com nosaltres volguem.

La regidora proposa també que es facin activitats paral·leles com llegir contes, fer tallers, passi de videos, proposa fer un servei de préstec de contes infantils per una educació en valors.

També insta a què es faci una petita barra per vendre entrepans i refrescos i recaudar diners per a futurs esdeveniments (expo, fira, etc). Exposició de fotos:

Se li proposa muntar una exposició fotogràfica al poble de temática social i del moviment dels indignats, comentant-li també que a Sant Antoni ens han ofert la rectoria, i que seria una exposició itinerant.

Proposa muntar l’exposició al Casal d’Avis de Sant Pere (és un espai nou, d’estil rústic), on té programat muntar una exposició fotogràfica sobre la dona treballadora el 8 de març i així podem aprofitar la infraestructura: fils i ganxos per penjar fotos.

Aquest espai el podriem fer servir a partir del febrer per a l’exposició, quan estigui acondicionat per fer exposicions.

En tots els casos ofereixen fer publicitat (amb el cartell dissenyat per nosaltres pero tindria que incloure el logo de l’Ajuntament).

Recomana constituïr-se com associació per rebre subvencions i fer projectes. Demanar informació a Marisa, la tècnica de cultura.


3. Auto-organització : Informe dels temes treballats aquesta setmana.
  •  Signatures demanant la rectificació de sous: El veí responsable tindrà el document exposo i demano acabat i consensuat per la setmana vinent. A l'altre presentarà les signatures a l'ajuntament.
  • Repartir les preguntes a fer a l'equip de govern al pròxim ple: La veïna responsable, va exposar uns dubtes sobre una de les preguntes, es va resoldre satisfactoriament a l'Àgora Vilamajor i las farà arribar als partits de l'oposició aquesta setmana.
Projectes en curs per a participar: Accedir


4. Borsa d'intercanvi al mercat del trasto de Vilamajoves : Consensuar funcionament.

Es consensua que per a la parada del mercat del trasto, per cada objecte que reclami un veï o visitant, es demanarà portar un o més objectes de valor aproximat perquè siguin utilitzats per altres persones.

Es convidarà a tothom a portar objectes de casa que no necessiti o utilitzi perquè siguin aprofitats per d'altres veïns o veïnes.

Més endevant s'intentarà dur a terme la iniciativa proposada per la regidora de Benestar Social de Sant Pere de que les persones més necessitades del poble disposin d'un carnet que els permeti agafar objectes de la borsa sense deixar res.

5. Difusió: Escollir un logo per l'Àgora Vilamajor.

Es consensua el logo que de moment identificarà l'Àgora Vilamajor:


Un gràfic que incorpora el nom i el logo que s'utilitzarà per quan hi hagi que condensar nom  i logo (per exemple en cartells d'esdeveniments realitzats conjuntament amb d'altres grups d'indignats o entitats):


Un gràfic més gran s'utilitzarà pel dors dels flyers:
6. Borsa d'intercanvi al mercat del trasto de Vilamajoves : Buscar objectes per la borsa.

Es convidarà tothom a portar objectes de casa que no necessiti o utilitzi perquè siguin aprofitats per d'altres veïns o veïnes, i a venir el diumenge a veure si troba alguna cosa que necessita. Tots els veïns i veïnes es fan resposponsables.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada