dijous, 20 d’octubre del 2011

Acta de l'Àgora del 19-Oct 2011

1. Terres comunals
2. Democracia Directa : Exposició i intercanvi d’idees sobre la normativa que vol presentar PUSA.
3. Xarxa : Col·laborar amb el centre cultural d’Alfou per a la fira d’intercanvi i l’exposició fotogràfica
4. Coperativa de consum: Comprar productes a l’ecoxarxa
5. Pujada sous : Enviar carta al Síndic de Greuges
6. Difusió : Escollir un logo que identifiqui l’àgora.
7. Xarxa : Crear vincles amb les associacions del poble i posar-se en contacte a l’hora de posar en marxa nous projectes.
8. Muntar exposició de fotografia de la dignitat.


1. Terres comunals.

S’intentarà esbrinar si hi han terres comunals a sant antoni i si es podria fer un ús per part dels veïns. Una persona s’encarrega.

2. Democracia Directa : Exposició i intercanvi d’idees sobre la normativa per uns pressupostos participatius i democràcia directa que vol presentar PUSA.

PUSA Proposa crear un procés participatiu per decidir que fer amb els pressupostos reals de l’ajuntament que no estiguin subjectes a despeses obligatòries o pactades prèviament. El “consell del poble” seria l’encarregat de formular les diferents propostes a sotmetre a referèndum. Aquest consell del poble constaria de les associacions de veïns, les entitats del poble i els partits polítics. Proposen dividir la representatitivitat entre els diferents elements (associacions de veïns, entitats i regidors) i que escullin les diferents opcions a ser escollides per referèndum.

Des de l’àgora s’aconsella que en comptes d’escollir entre el consell del poble les opcions per ser votades pels ciutadans, en base al % de representativitat de cada element (AAVV, entitats i regidors), cadascun d’aquest elements faci la seva proposta de pressupostos i que siguin els veïns els qui decideixin en referèndum quina prefereixen. I que el consell del poble, sigui més una eina d’apropament de postures que d’enfrontament entre els diferents elements.

També es matisa que les associacions de veïns facin de consells ciutadans i que realment siguin obertes a la participació de tots els veïns amb igual poder de decisió.

S’haurien d’establir mecanismes de mediació per evitar conflictes entre les diferents entitats per una part i entre les diferents associacions de veïns per una altra a l’hora de fer una proposta en comú (la proposta de les entitats i la proposta de les AAVV).

PUSA també proposa crear uns mecanismes per a la democràcia directa que consisteixen en:

a)      Amb 25 signatures poder fer una pregunta al ple.

b)      Amb un 10% de signatures poder convocar un referèndum ciutadà vinculant.

PUSA també proposa agilitzar els tràmits per la web de l’ajuntament, descarregar els vídeos dels plens, etc...

Des de l’àgora s’aconsella que es deixi espai a tots els elements del consell del poble (i per extensió a totes les entitats i AAVV) per exposar les seves posicions, sobretot respecte el seva proposta de pressupost als pressupostos participatius.

Des de l’àgora s’aconsella que a més de ser vinculant, es decideixin als pressupostos participatius tot el pressupost negociable possible, si no només servirà per fartar als veïns.

Es convida a la gent del PUSA a que ens faci una nova exposició i passi el document quan estigui més elaborat.
3. Xarxa : Col·laborar amb el centre cultural d’Alfou per a la fira d’intercanvi i l’exposició fotogràfica.

Un membre de la junta d’Alfou proposarà a la reunió del dijous realitzar la borsa d’intercanvi al centre cultural de la Rectoria. S’enviarà un dossier amb una introducció de la proposta així com el material que necessitarem. S’obrirà un document per redactar la proposta entre tots. Més endavant es decidirà en assemblea on es més convenient fer-ho: al Fou o Sant Pere (l’exposició pot ser itinerant).

4. Cooperativa de consum : Comprar productes a l’ecoxarxa.

Com la gent no està molt acostumada als productes que venen a l’ecoxarxa es proposa seguir la proposta de David d’obrir un excel i anar a comprar quan estigui complert.

Una persona s’encarrega de posar-se en contacte amb una dona de Sant Pere que ven cistells de verdures de proximitat a domicili. Per col·laborar en comptes de fer-li la competència.

5. Pujada sous : Enviar carta al Síndic de Greuges.

Es podrà modificar la carta fins al divendres per enviar el cap de setmana. La carta és accessible a la secció projectes en curs de la web. Una persona s’encarregarà d’enviar-la el cap de setmana.

6. Difusió : Escollir un logo que identifiqui l’àgora.

Estan al web per escollir quin t’agradaria més o aportar-ne de nous.

7. Xarxa : Crear vincles amb les associacions del poble i posar-se en contacte a l’hora de posar en marxa nous projectes.

Es decideix que ens posarem en contacte amb totes les diferents entitats del poble quan engeguem un projecte i els convidarem a participar, encara que en un principi puguin ser més o menys afins. Una persona s’encarrega de fer un recull d’emails de contactes i telèfons de les entitats. Si algú pertany a cap o té algun familiar o amic i pot fer propostes directament a les seves assemblees que ho faci saber.

8. Muntar exposició de fotografia de la dignitat.

S’obrirà un document per exposar les series temàtiques de fotografies de caire pro-democràtic, social o econòmic que s’exposaran. L’exposició podrà ser itinerant pels diferents centres o esdeveniments del poble i pobles del voltant.

9. Difusió: Enganxada de cartells, resum del ple 29S i compra conjunta.

Una persona s’encarrega de l’enganxada pel poble del resum del ple del 29s.
Dos persones s’encarreguen de la enganxada de la compra conjunta per les urbanitzacions.

10. Comunicació: correcció de la notícia a La Revista del Vallès sobre el ple del 29-S.

S'obrirà un document per a redactar la resposta entre tots per a exigir una rectificació sobre la notícia sobre el ple, ja que no expliquen que l’alcaldessa no va permetre fer cap pregunta als veïns i veïnes al torn de precs i preguntes, sinó que donen a entendre que les preguntes es van poder fer. Una persona s’encarregarà d’enviar una carta a la publicació Revista del Vallès

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada